Avís Legal

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal  (LOPD)  i la seva  normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del  disposat en  l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots  els usuaris  del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes, seran incorporades en un fitxer  automatitzat que es  troba degudament  inscrit a la  Agència  Espanyola de  Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella accepten expressament i  de manera lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

1.- Remissió  de  comunicacions  comercials  publicitàries per e-mail, fax,  sms,  mms,  comunicats  socials  o qualsevol  altre mitjà  electrònic  o físic, present o  futur  que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials  seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel  prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord  de   promoció  comercial entre els  seus  clients.  En aquest cas, els tercers  mai tindran accés  a  les  dades personals.   En  tot  cas  les comunicacions  comercials  seran realitzades per part del prestador i seran de productes i  serveis relacionats amb  el  sector del prestador.

2.- Realitzar estudis estadístics.

3.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada  per l’usuari en el lloc web de la companyia.

4.- Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix   expressament als usuaris que les seves dades   personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de  cessió de dades  personals, de forma  prèvia se sol·licitarà  el consentiment  exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que  són necessàries  per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador  no garanteix que l’ informació i serveis  facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI,  a través dels següents mitjans:

1.- Correu electrònic:  romaboira@gmail.com

2.- Correu Postal :  C/ PROGRÉS, 13 LOCAL  CAN GENIS  17200-PALAFRUGELL-.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent client  en l’apartat de donar-se de baixa de tots els  correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al  navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies es fa possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de què la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar a cada visita. S’ utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir l’ instal·lació en els seu equip. Si-us-plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti l’ instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una secció com a tal  a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’ única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan quest es connecta a Internet. Tota questa informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls, procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics  tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti d’introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant protocol de comunicació segura (Https:/…) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.