Secció de rescat AEP

QUÈ ÉS LA SECCIÓ DE RESCAT DE L'AEP?

Aquest grup neix arran de la motivació d’uns quants membres de l’AEP que, des de fa anys, realitzen pràctiques d’autosocors i espeleosocors. Aquestes tècniques es realitzen bàsicament en escalada i espeleologia, i consisteixen en sistemes per solucionar problemes o accidents sorgits de la pràctica de tals activitats a la muntanya, ja sigui a nivell individual com col·lectiu. Sistemes com aquests han anat evolucionant i, davant variacions en la demanda de la gent, s’han estès al territori més urbà. Per aquest motiu ho anomenen també rescat urbà.

Dins el grup creat recentment, trobem persones que a nivell professional es dediquen a fer treballs en alçada i rescat urbà en cossos de seguretat. És aquesta última en la que més ens hem centrat, ja que per experiència i a tall de pràctiques ens resulta més engrescadora i fàcil de dur a terme.

L’objectiu d’aquest equip/secció és realitzar pràctiques i, alhora, competir. En diversos llocs ja s’han creat competicions (Bèlgica, Portugal, Sevilla), i en el cas de Catalunya, per ara no hi ha masses equips, tret de cossos de seguretat i algun equip d’empresa. Aquestes competicions es regeixen per la normativa professional IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), que s’ha de complir al peu de la lletra tant en pràctiques com en competició.

Les maniobres, a grans trets, consisteixen en l’extracció de víctimes/accidentats (simulades) d’espais confinats i de difícil accés (pous, cavitats, barrancs, espais interiors), i també en alçada (atrapats en parets, a les pròpies cordes, torres, terrats) mitjançant sistemes mecànics no motoritzats, com cordes, polipasts, contrapesos, tirolines o transferències de càrregues. Els materials emprats són diversos i depenen de les situacions. Tenim un ampli llistat de material individual propi (arnesos, cascs, aparells de progressió i descens) i col·lectiu (cordes, politges, llitera), que forma part de l’Agrupació.

Dit això, fem extens aquest comunicat als socis de l’AEP per tal d’animar a la gent amb unes mínimes nocions sobre cordes, escalada, espeleologia, a afegir-se a la secció. I, en cas que no es tinguin aquestes nocions però hi hagi motivació i ganes d’aprendre’n, us convidem a venir a veure les pràctiques in situ i adquirir coneixements poc a poc.

Per més informació, contacteu amb Jordi Alsina (jordixiu@gmail.com).

Salut!