Concurs remodelació logotip AEP

L’Agrupació Excursionista de Palafrugell obre un concurs per la remodelació de l’actual logotip de l’entitat. En cap cas es tracta de dissenyar un nou logo, sinó de modernitzar-lo. Aquest procés es durà a terme mitjançant un concurs amb unes bases que detallem a continuació.

AEP

Bases del concurs per la remodelació del logotip de l’AEP

 • La participació és oberta al públic en general (sense límit d’edat).
 • Els dissenys presentats han de mantenir l’essència de l’actual logotip, és a dir, els elements i els colors (com a mínim verd, groc i negre).
 • S’ha de llegir amb claredat les sigles de l’AEP.
 • No es permet mostrar-hi banderes ni signes polítics.
 • El concurs es declarà desert si no hi ha un mínim de tres candidatures.
 • L’AEP es reserva el dret de modificar finalment el logo si així s’aprova per majoria a la reunió de Junta.
 • El jurat estarà compost pels membres de la Junta de l’AEP, que decidirà els tres finalistes.
 • Els participants podran presentar un màxim de dues propostes (format .jpeg i format original), que s’enviaran electrònicament a l’adreça: aepalafrugell@gmail.com, on hi haurà de constar el nom i els cognoms de l’autor/a, l’adreça, el número de telèfon i el correu electrònica.
 • La propietat intel·lectual del logotip premiat passarà a ser únicament i exclusiva de l’AEP, que el podrà utilitzar com i quan ho decideixi. Així mateix, l’autor/a del logotip haurà de prestar per escrit la seva autorització per tal que l’AEP pugui modificar, desenvolupar o adaptar el seu disseny de la proposta guanyadora.
 • El premi consistirà en 150€ (IVA inclòs) a gastar en material esportiu o relacionat amb una activitat a l’aire lliure o naturalesa. El guanyador/a haurà de presentar el tiquet o la factura per rebre l’abonament de l’import.
 • La data límit de presentació de propostes serà el 28 de febrer de 2015, i les obres es podran presentar a partir de la publicació d’aquestes bases.
 • El veredicte del jurat es farà public a finals de mes de març del 2015 durant un passi audiovisual de l’AEP (es comunicarà amb anterioritat).
 • La participació en aquest concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

 

Feu un comentari